ope滚球来稿赠阅通知

2016.06.01点击:
凡在ope滚球发表文章的作者,ope滚球将免费赠阅当期杂志,邮寄方式为快递到付,望周知!
 
                                                      《黑龙江科技信息》杂志社
                                                          2012年3月13日